Privat

Livs- och karriärscoachning

Genom livs-karriärscoachning kan jag hjälpa dig att uppnå det som är viktigt för dig, hjälpa dig att få nya  perspektiv på din situation. Livs- och karriärscoachning handlar om att överbrygga gapet mellan din livssituation idag och den livssituation du vill ha. Det handlar också om att få dig att bli mera av den du vill vara.

Exempel på ämnen inom livs- och karriärscoachning: Du skulle vilja arbeta med något annat men vet inte riktigt vad eller så vågar du inte riktigt ta steget. Det finns någon relation du skulle vilja förbättra. Du skulle vilja ha en bättre balans i livet, mellan jobb, fritid och familj, men vet inte riktigt hur. Du har en känsla av att du fastnat och kommer inte vidare. Du vill göra en förändring i livet men vet inte riktigt vad, hur och när. Du har en dröm du skulle vilja uppfylla, men vet inte riktigt hur det ska gå till. Eller så har du något helt annat du skulle vilja ha coachning inom.

Oavsett vad det är du vill göra för förändring kommer jag som coach att stötta och uppmuntra dig på vägen. Vi undersöker tillsammans vilka alternativ som kan användas för att nå det målet du har satt upp.

Upplägg

Vi börjar med ett uppstartsmöte för att prata om våra ömsesidiga förväntningar och förtydligar vilket mål du vill jobba emot. Bestämmer du dig för att du vill inleda ett samarbete träffas vi under det antal gånger vi enats om. Ett grundpaket består av fem träffar som sedan kan förlängas.