Medarbetare

Medarbetarcoachning

Målet med medarbetarcoachning kan vara att förebygga stress och ohälsa, ökad motivation, öka fokus för att kunna prioritera, hantera konfliktsituationer, kommunicera för att bli förstådd. Ett coachämne kan både vara arbetsrelaterat eller av mer privat karaktär. Målet kan antingen vara medarbetarens personliga eller satt i samråd med medarbetarens arbetsgivare, t.ex vid ett utvecklingssamtal.
 
Genom Medarbetarcoachning kan jag till exempel hjälpa dig som medarbetare att öka din självinsikt och motivation, men även hur du själv kan påverka din situation till det bättre och därmed  bidra till god arbetsmiljö och gott resultat.
 
Upplägg
Vi börjar med ett uppstartsmöte för att prata om våra ömsesidiga förväntningar och förtydligar vilket mål du vill jobba emot. Bestämmer du dig för att du vill inleda ett samarbete träffas vi under det antal gånger vi enats om. Ett grundpaket består av fem träffar som sedan kan förlängas.